LOGO YARIŞMASI SONUÇLANDI

KATILIMIN YÜKSEK OLDUĞU YARIŞMADA 3 ESER MANSİYONA LAYIK GÖRÜLDÜ

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan logo tasarım yarışması sonuçlandı. Jürinin yaptığı değerlendirmede, birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe layık eser bulunamazken, 3 esere mansiyon ödülü verildi.

30 Aralık 2015 son katılım tarihli DHMİ Uluslararası Logo yarışmasına katılım beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Çoğunluğu yurtiçinden olmak üzere 20 farklı ülkeden tasarımcının çalışmalarını yolladığı yarışmada 100 eser finale kaldı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Serdar Hüseyin YILDIRIM başkanlığında

Prof. Hasip PEKTAŞ       Doç. Dr. Uğur BATI
Doç. Ardan ERGÜVEN       Yrd. Doç. Umut SÜDÜAK
Yrd. Doç. Zafer LEHİMLER       Murat GÜL
toplanan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede,
DHMİ kurumunu tam anlamıyla temsil edebilecek güçte Logo çalışması tespit edilemedi.

Seçici kurul tarafından birinci, ikinci ve üçüncülüğe layık eser bulunamadı.

Seçici kurul son değerlendirmesinde tasarımı teşvik amaçlı

Cansu BEŞGEN, - Cenk ALPARSLAN ve Mutlu Burak ÖZMEN’e ait çalışmaları Mansiyon’a layık buldu.

DHMİ Uluslararası Logo Yarışmasında çalışmaları mansiyona layık bulunan ve katılım sağlayan tüm tasarımcılara teşekkür eder başarıların devamını dileriz.

DHMİ Genel Müdürlüğü

DHMİ LOGO CONTEST HAS CONCLUDED

THREE ARTWORKS ARE AWARDED WITH HONORABLE MENTION IN THE HIGHLY PARTICIPATED LOGO CONTEST

The logo contest started by DHMİ has concluded. There are no artworks which are deemed worthy of 1st, 2nd, and 3rd place while 3 artworks are given honorable mention award.

The particapition to DHMİ Internation Logo Contest which has ended in December 30,2015, was higher than expected

Under the leadership of DHMİ Chairman of the Board and General Manager, Serdar Hüseyin YILDIRIM,

Assoc prof.Hasip PEKTAŞ       Dr. Uğur BATI
Assoc. Ardan ERGÜVEN       Assist. Assoc. Umut SÜDÜAK
Assist. Assoc. Zafer LEHİMLER       Murat GÜl
In the evaluation made by selecting committee,
No artwork has been evaluated as having strong impact to represent DHMİ fully in all aspects.

No artwork has been deemed worthy of 1st,2nd or 3rd place.

Selecting committe awarded the artworks which are belong to Cansu BEŞGEN, Cenk ALPARSLAN and Mutlu Burak ÖZMEN , with honorable mention to encourage the designers.

Thanks to all participants and designers who those works deemed worhty of honorable mention.

Best Regards.

DHMİ General Directorate

Mansiyona Layık Bulunan Tasarımcılar ve Çalışmaları